Ok Taec-Yeon

Ok Taec-Yeon

Birthday : 12/27/1988
Place of birth : Busan - South Korea
Also Known as :
  1. 옥택연
  2. Taec-yeon
  3. Ok Taek-yeon
  4. Ok Taecyeon